טפסים ונהלים

לשימושכם מאגר טפסים ונהלים לפי קטגוריות:

מחשבים סגל מחלקת תפעול ואירועים

בקשת תמיכת מחשבים מ.ת.מ

הזמנת מקרן

פתיחת חשבון משתמש חדש

בקשות חומרה/תוכנה
לשנת הלימודים הבאה

נוהל פתיחת וסגירת המכללה

דיווח שעות עבודה - מרצים

דיווח שעות עבודה - סגל מנהלי

הוראות שימוש במערכת דיווח שעות - סגל מנהלי

נוהל החתמת כרטיס נוכחות

בקשת העדרויות

הזמנת חדר ייעוץ

טופס בקשה להעסקת כח אדם לפי שעות

נוהל הנחה בשכ"ל לסגל ולבני משפחה

טופס לתוספת או תיקון ציון

טופס עובד חדש

טופס עובד עוזב

טופס בקשת חניה

טופס בקשת כניסה לחניה לאורח

נוהל החזר הוצאות נסיעה ואש"ל בתפקיד - סגל מנהלי

הזמנת ציוד משרדי

נוהל הזמנת שתיה חמה

טופס הזמנת שתייה חמה

טופס הזמנת עבודת ניקיון\סבלות

ספרייה אחזקה רשות המחקר

בקשה לשינוי תקופת השאלה

בקשה לרכישת ספר חדש

הזמנת עבודת אחזקה

בקשה לאישור ועדת האתיקה לביצוע מחקר בבני אדם

כתב הסכמה מדעת

פרסומי מרצים

חשבות שכר כספים שירותי מדיה

טופס 101

דף הסבר למילוי טופס 101

תאום מס באתר מס הכנסה

נוהל קופה קטנה

טופס החזר מקופה קטנה

נוהל רכש

טופס הזמנת שירותי מחלקת הוידאו