פורטל למרצה

מתוך פורטל המרצה ניתן לצפות במידע ולבצע פעולות הקשורות למערכת המנהל האקדמי של המרצה:

קבלת רשימת תלמידים, מילוי  נוכחות, הגשת ציונים וכו.

הכניסה לפורטל היא באותו אופן כמו לשאר המערכות במכללה ( מודל, התחברות למחשבים): ת.ז וסיסמה.

על מנת לצפות בהיקף המשרה המוגדר למרצה יש להכנס ל: מערכת שעות->הדפסה:
על המסך יוצגו רשימת הקורסים שלכם והיקף המשרה על פי מעסיקים.

חוברת הנחיות בסיסיות