מודל - Moodle

בתחילת שנת הלימודים תשע"ד עברנו לגרסה חדשה - מודל 2

בדף הכניסה למודל תוכלו למצוא מידע אודות ההשתלמויות הקרובות ושעות התמיכה.

אנא שימו לב שעל הסטודנטים לבצע כניסה ראשונית למערכת על מנת שיופיעו ברשימת הסטודנטים בקורס שלכם.