כיצד ללמד סטודנטים שקשה להם?

בכיתות הלימוד שלכם נוכחים סטודנטים עם צרכים מיוחדים (צמי"ד): סטודנטים עם לקויות למידה, הפרעת קשב, מוגבלויות פיזיות או חושיות, בעיות בריאות כרוניות או נפשיות.
סטודנטים אלה התקבלו למכללה בהליכי קבלה רגילים וכעת הם מתמודדים עם המטלות והדרישות האקדמיות חרף הקשיים הנובעים ממוגבלותם.
נוכחותם של סטודנטים עם צמי"ד בכיתות יוצרת מציאות חדשה שאִתה צריך להתמודד המרצה בכיתה. בתוך סדר היום העמוס של כולנו, תכופות נראה בסטודנטים הללו מטרד, עול ונתקשה להתמודד עם האתגר המקצועי שגלום במציאות זו, זאת אע"פ שברגעים שקטים יותר כולנו נסכים שראוי לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר שוויון הזדמנויות לאוכלוסיות המגוונות שמגיעות אלינו.
על מנת לסייע בידכם בהתמודדות היומיומית קיבצנו מידע כללי ואופרטיבי בנודע לאוכלוסיות השונות בתקווה שמידע זה יהיה לכם לעזר.
מרכז אתגר, המטפל בסטודנטים עם צרכים מיוחדים, מהווה גם עבורכם כתובת לכל בעיה או שאלה שמתעוררת.

איפיוני סטודנטים עם צרכים מיוחדים

התאמות

טיפול בסטודנטים עם צרכים מיוחדים

הנגשה אקדמית- כיצד ניתן לסייע?