תקנונים ונהלים למרצים

פה תוכלו למצוא תקנונים ונהלים שימושיים למרצים.

הנחיות לכתיבת סילבוס - עברית

הנחיות לכתיבת סילבוס - אנגלית