היחידה לטיוב ההוראה

היחידה לטיוב ההוראה במכללת דוד ילין שואפת לשים את מורי המורים והתפתחותם במרכז. היחידה חותרת להביא את המרצים לחוות מצוינות, התפתחות אישית ומקצועית והעצמה. מתוך התפתחותם האישית והמקצועית של מורי המורים, נקדם את למידת הסטודנטים ואת שביעות רצונם מההוראה ונהיה להם מודלים טובים בתהליך הכשרתם.

מה יש כאן ואיך זה עובד בדיוק? באתר שכאן יש מגוון חומרים המסבירים מה זו הוראה אקדמית ואוצר של טיפים ורעיונות, פשוטים וישימים, כיצד לשפר את ההוראה. הוספנו גם התייחסות לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים בלמידה, כדי שנוכל להיות מרצים טובים לכולם. צירפנו כמה תקנונים ונהלים, כדי שנדע לנווט בסבך הבירוקרטיה.

מה היא הוראה אקדמית טובה?

איך אהיה מרצה יותר טוב? רק דברים שעובדים

כיצד ללמד סטודנטים שקשה להם?

תקנונים ונהלים למרצים