facebook_banner_library

מידע כללי

ספריית המכללה נוסדה עם הקמת בניין הקבע של המכללה בשנת 1927.

במשך השנים שינתה מיקום, גדלה והתרחבה והיום היא משתרעת על שטח נרחב בתוך הבניין המקורי של המכללה.

הספרייה היא ספריית עיון והשאלה המיועדת לתלמידים, למורים ולעובדי המכללה.

כיום יש בה כ-300,000 כרכים בכל תחומי הידע, וגם  כתבי עת בעברית, אנגלית וערבית.

הספרייה מנוייה על מספר הולך וגדל של ספרים וכתבי עת אלקטרוניים בטקסט מלא.

מדור מיוחד כולל חומר דידקטי בכל מקצועות ההוראה.

בין האוספים:  האוסף בספרית הילדים, אוסף הספרים הנדירים, אוסף הקלטות ותקליטורים, הארכיון האישי של הרצליה רז, האוסף בערבית ועוד.

שעות פתיחת הספרייה במשך שנת הלימודים

 

הספרייה פתוחה:

ימים א' ג':   8:15 - 18:00

ימים ב' ד':  8:15 - 19:30

יום ה':       8:15 - 17:00

יום ו':        הספרייה סגורה

קטלוג הספרייה לחיפוש ספרים ולהארכת השאלות

מאגרי מידע מקוונים - גישה מחוץ לקמפוס
ההזדהות באמצעות מספר ת.ז. וסיסמת הכניסה האישית למכלול.

 

לומדות להכרת משאבי הספרייה

 

 

 

 

 


 

מעודכן ל-21.10.17