grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

הרשמה לתואר שני .M.Ed

 

לפני ביצוע הרישום למכללה

מומלץ לבדוק עם היחידה לייעוץ ורישום, אם הינך עומד בתנאי הרישום הנדרש.

טלפון: 3043*. דואר אלקטרוני: m_harshama@dyellin.ac.il

להרשמה המקוונת

תנאי קבלה לתואר שני

לאחר השלמת תהליך הרישום המקוון וקבלת אישור הרשמה
חובה עליך להגיע לועדת הקבלה שנקבעה לך על-ידי היחידה לקבלת סטודנטים עם המסמכים הבאים:

 1. תמונת פספורט;
 2. צילום תעודת הזהות, כולל הספח;
 3. תעודת הוראה - מקור או העתק מאושר *;
 4. אישור על היותך עובד הוראה בפועל (אישור מביה"ס או ממשרד החינוך);
 5. אישור זכאות לתואר ראשון;
 6. גיליונות ציונים מהלימודים לתואר ראשון (מקור);
 7. קורות חיים;
 8. הצהרה חתומה על ידי המועמד.

  

הרשמה מלאה תתבצע רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במזכירות התואר השני.

אם נתקלת בבעיה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות לקבלת עזרה ליחידה לייעוץ ורישום: 02-6558125,02-6558160 

שימו לב: דמי ההרשמה אינם מוחזרים אף אם המועמד לא יתקבל ללימודים או אם יבטל את הרשמתו מכל סיבה שהיא.

 

על ההרשמה באמצעות האינטרנט חלים כל כללי ההרשמה הרגילים,
כפי שהם מופיעים ב"ידיעון ההרשמה" לרבות: מועדי הרשמה, החובה להמציא מידע מלא ואמתי על לימודים קודמים וכדומה.

אם אינכם מעוניינים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות האינטרנט, ניתן לפנות ליחידה לייעוץ ורישום:  
3043* , m_harshama@dyellin.ac.il

 

(*) הערה בענין צילומים מאושרים:

 • צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר,
  וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".
 • הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר, משרד החינוך, המוסד האקדמי או מדור רישום של המכללה.

 

 

מעבר למסלולי לימוד בתואר שני בחינוך