grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

הרשמה לתואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה

 לחצו כאן לקבלת מידע על תנאי הקבלה 

download   ידיעון הרשמה

לאחר השלמת תהליך הרישום המקוון וקבלת אישור הרשמה, חובה להגיע לועדת קבלה שנקבעה לך דרך היחידה לקבלת סטודנטים עם המסמכים הבאים:

  1. תמונת פספורט;
  2. צילום תעודת הזהות, כולל ספח;
  3. תעודת בגרות ישראלית ולימודים אקדמיים: מקור או העתק מאושר *;
  4. אישור ציון הבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה;
  5. צילום אישורים על שרות צבאי/ לאומי;

את כל המסמכים הנ"ל יש לשלוח אל:

מדור רישום, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,
רח' המעגל 7, בית הכרם, ת"ד 3578, ירושלים, 91035.

הרשמה מלאה תתבצע רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במדור רישום במכללה.


   

להרשמה מקוונת לחצו כאן
  

אם נתקלת בבעיה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות לקבלת עזרה ליחידה לייעוץ ורישום 02-6558125,02-6558160 

שימו לב: דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אף אם המועמד לא יתקבל ללימודים, או אם יבטל את הרשמתו מכל סיבה שהיא.

על ההרשמה באמצעות האינטרנט חלים כל כללי ההרשמה הרגילים, כפי שהם מופיעים ב"ידיעון ההרשמה לרבות: מועדי הרשמה, מועדי הבחינות הפסיכומטריות, החובה להמציא מידע מלא ואמיתי על לימודים קודמים וכדומה.

אם אינכם מעוניינים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות האינטרנט, ניתן לפניות ליחידה לייעוץ ורישום:  
3043*  m_harshama@dyellin.ac.il

(*) הערה בעניין צילומים מאושרים:

  • ניתן לצלם את תעודת הבגרות המקורית במדור רישום במכללה.
  • צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".
  • הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר, משרד החינוך, המוסד האקדמי או מדור רישום של המכללה.
  info 

 

לפני ביצוע הרישום למכללה

מומלץ לבדוק עם היחידה לייעוץ ורישום, אם הינך עומד בתנאי הרישום הנדרש.

טלפון: 3043* ; דואר אלקטרוני: m_harshama@dyellin.ac.il  

 

 

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי
תואר ראשון בחינוך