grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

הרשמה להשלמה לתואר .B.Ed והרחבת הסמכה

לפני ביצוע הרישום למכללה

 

מומלץ לבדוק עם היחידה לייעוץ ורישום, אם הינך עומד בתנאי הרישום הנדרשים.

טלפון: 3043* ; דואר אלקטרוני: m_harshama@dyellin.ac.il

התכנית מיועדת ל:

  • בעלי תעודת מורה מוסמך/בכיר ללא תעודת הוראה;
  • סטודנטים ותיקים שלא סיימו את חובותיהם לתואר;
  • הרחבת הסמכה לבעלי תואר בוגר .B.Ed ותעודת הוראה (תעודת הוראה נוספת).


download   ידיעון הרשמה


לאחר השלמת תהליך הרישום המקוון וקבלת אישור הרשמה חובה לשלוח תוך 10 ימים בדואר

ליחידה לרישום וקבלת סטודנטים במכללה את המסמכים הבאים:

  1. תמונת פספורט;
  2. צילום תעודת הזהות, כולל הספח;
  3. אישור על לימודים אקדמיים בצרוף גליון ציונים*;
  4. צילום אישורים על שרות צבאי/ לאומי;

את כל המסמכים הנ"ל יש לשלוח אל

היחידה לייעוץ ורישום, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, רח' המעגל 7, בית הכרם, ת"ד 3578, ירושלים, 91035

הרשמה מלאה תתבצע רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל ביחידה לייעוץ ורישום במכללה.להרשמה מקוונת לחצו כאן


אם נתקלת בבעיה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות לקבלת עזרה ליחידה לייעוץ ורישום: 02-6558125,02-6558160

שימו לב: דמי ההרשמה אינם מוחזרים אף אם המועמד לא יתקבל ללימודים או אם יבטל את הרשמתו מכל סיבה שהיא.

על ההרשמה באמצעות האינטרנט חלים כל כללי ההרשמה הרגילים, כפי שהם מופיעים ב"ידיעון ההרשמה לשנה"ל תשס"ח" לרבות: מועדי הרשמה, מועדי הבחינות הפסיכומטריות, החובה להמציא מידע מלא ואמתי על לימודים קודמים וכדומה.

אם אינכם מעוניינים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות האינטרנט, ניתן לפניות ליחידה לייעוץ ורישום:

3043* ;  m_harshama@dyellin.ac.il


(*) הערה בענין צילומים מאושרים:

  • צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".
  • הגוף המאשר יכול להיות: המוסד האקדמי או מדור רישום של המכללה.