grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

שאלות נפוצות תרפיות

  
  


שאלות נפוצות לתרפיות


בוגרי התכנית יכולים להשתלב בעבודה במוסדות המציעים שירותים בתחום בריאות הנפש ובמוסדות חינוך.תכנית הלימודים נלמדת כחטיבה שלמה ואינה ניתנת לחלוקה. התהליך הקבוצתי מהווה חלק מן הלמידה.בסיום שנתיים מקבלים הבוגרים תעודת הוראה, המעידה על התמחותם בתחום החינוך והסיוע באמצעות אמנות. לפי תקנות משרד הבריאות (2003 בכפוף להחלטות הכנסת) כדי לזכות בתעודת מטפל מטעם משרד הבריאות על כל סטודנט להשלים בשנה השלישית יומיים בשבוע, עבודה מעשית + הדרכה. שכר הלימוד בשנה זו ישולם לפי שעות הלימוד.בשנה הראשונה לומדים שלושה ימים בשבוע, ובשנה השנייה - ארבעה ימים, כולל עבודה מעשית מודרכת.שנתיים, עם סטאז' בשנה שלישית.מבוא לפסיכולוגיה בהיקף שנתי, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ברמת .B.A. ותיאוריות של האישיות בהיקף סמסטריאלי. ניתן להשלים את הקורסים הללו בסמסטר קיץ לפני כל תחילת שנת לימודים.
לתכנית מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה עם ממוצע 80 לפחות בתואר B.A, ממוצע 85 לפחות בתואר B.Ed. נדרש ניסיון בהיקף של 600 שעות לימוד בתחום האמנות, כאשר 300 שעות הן תנאי הכרחי לקבלה, ואת 300 השעות הנוספות ניתן להשלים במהלך הלימודים לא על חשבון התכנית. הקבלה מותנית גם בוועדת קבלה.