grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

חישוב ציוני בגרות

 

ציון בגרות משוקלל

 

ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על הציונים ועל מספר יחידות הלימוד במקצועות:

 • תנ"ך
 • אזרחות
 • אנגלית
 • מתמטיקה
 • הבעה עברית
 • הסטוריה (כולל תע"י)
 • מלבד הרשימה הנ"ל ייבחר מקצוע נוסף שנלמד בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות ושבו התקבל הציון הגבוה ביותר של הנבחן.


חישוב ציון בגרות משוקלל

 • אם הציון במקצוע כלשהו הוא 60 או יותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 4, יש להוסיף 10 נקודות לציון מקצוע זה. באנגלית ובמתמטיקה יש להוסיף 12.5 נקודות.
 • אם הציון במקצוע כלשהו הוא 60 או יותר ומספר יחידות הלימוד שבו הוא 5 או יותר, יש להוסיף 20 נקודות לציון מקצוע זה. באנגלית ובמתמטיקה יש להוסיף בונוס של 25 נקודות.
 • יש להכפיל כל ציון במספר יחידות הלימוד.
 • יש לחלק את סכום הכפולות בסך כל יחידות הלימוד.