"מכללת דוד ילין בת מאה", מעריב. מדורו של רוביק רוזנטל "הזירה הלשונית".

maariv-october12-openning-event