שינויים במערכת השעות לסמסטר ב', תשע
שינויים במערכת השעות לסמסטר ב', תשע"ז באמצעות פורטל הסטודנט - ייפתח ב 30/1/2017 וייסגר ב 23/3/2017

Tags: GeneralNews

פורטל הסטונדט

 

במקרים של שאלות או בעיות ניתן לפנות לגב' יפעת ביטון במינהל הסטודנטים או למזכירות המסלול.

בהצלחה