משלחת לסמינר בחינוך:
משלחת לסמינר בחינוך: "גשר –חי" דיאלוג ישראלי-פולני

Tags: GeneralNews

מר פשמיסלב בובאק, היועץ הראשון של שגרירות פולין בישראל נפגש עם הסטודנטים במסגרת הכנותיהם לסמינר בפולין.

הסמינר אינו עוד מסע למחנות בפולין אלא מפגש עם פולין העכשווית, דיאלוג עם סטודנטים לחינוך, סיור במגוון בתי ספר ופעילות עם ילדים, ביקור באתרים משמעותיים יהודים ופולנים תוך הבנת מורכבותם של העבר וההווה.

הסמינר בהנחיית עדנה גרין ורותי בר-סיני ובשותפות ארגון "ספארק פרו" ובעז ירדני, יתקיים בוורשה ובגדנסק.

הסטודנטים המשתתפים: אלון דליה, אבולב ליאב, ארוש ליאור, גליה דורון, דיין חן, מהצרי לירון, מרס יעל, קרטגינר אלון, רוזנשטיין אביגיל, רז לימור.

polin