ביקורי מרצים מחו
ביקורי מרצים מחו"ל

Tags: GeneralNews

בשבוע הקרוב יבקרו במכללה המרצים הבאים:

מצפון אירלנד

Prof. Joanne Hughes, Mr. Michael Arlow, Dr. Rebecca Loader

School of Education, Queen's University

Prof. Joanne Hughes תרצה על הנושא:

'Shared Education': A model for promoting inter-group relations in divided societies?

מצ'כיה

Dr. Cahova Ivana

Palacky University Olomouc , Kurt and Ursula Schubert Centre for Jewish Studies

מגרמניה

Prof. Jost Schieren

Alanus University of Arts and Social Sciences

מבלגיה

Pieter Lievens, Mr. Mario Haine Mr.

Karel De Grote Hogeschool

לאוניברסיטה זו יצאו ללימודים בסמסטר ב', הסטודנטים: ליאור גלאובר, סוזט נוסטאס וקמי ברמלי .

מפולין

MS. JOANNA JASIAK, MR. Marcin Zaród

Tarnow school Principal Janusz Korczak