חדש לסטודנטים: דף מאזן חובות אקדמיים זמין מפורטל הסטודנט בלשונית
חדש לסטודנטים: דף מאזן חובות אקדמיים זמין מפורטל הסטודנט בלשונית "ציונים". כל מה שכבר למדתם וכל מה שעוד צריך ללמוד לקראת קבלת התואר.

Tags: GeneralNews

בהצלחה