ynet, פרופ' זמירה מברך נשיאת המכללה - המכללה לחינוך דוד ילין
ynet, פרופ' זמירה מברך נשיאת המכללה

דיון שהתקיים באולפן ynet בנושא פרסום מפת החינוך שמבוססת על נתוני המיצ"ב. בדיון השתתפה פרופ' זמירה מברך נשיאת המכללה.

ד"ר פלביאן אמרה לאולפן ynet כי "תלמידים עם לקויי למידה ותלמידים שמקבלים התאמות היבחנות במהלך כל השנה לא מקבלים אותן במיצ"ב ולמעשה מורידים את ההישגים". לצד זאת, עלו לא פעם טענות כי בתי ספר משאירים מחוץ לכיתות את התלמידים החלשים יחסית, כדי להעלות את הציון הממוצע. זאת, עקב העובדה שבלא מעט בתי הספר הבחינה הפכה להיות סוג של חזות הכול, וגרמה לתחרותיות רבה בין בתי הספר.

לעומתה, פרופ' זמירה מברך, שמכהנת כנשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ציינה בהקשר זה: "אני חושבת שצריך לעשות מבחנים מהסוג הזה. כל מערכת צריכה לבדוק את היעילות שלה, את התוצרים שלה, וגם מערכת החינוך צריכה לבדוק את הישגי התלמידים. בנוסף להישגים יפה מאוד שהמיצ"ב בודק גם את האקלים הבית-ספרי, האלימות ואת היחס של הילדים כלפי בית הספר".

התומכים הדגישו את חשיבות השקיפות, המבקרים הצביעו על חשש לרמאויות: "בבתי ספר שיכולים להרשות לעצמם יש קורסי הכנה מיוחדים".

לצפייה בדיון - לחצו כאן