לידיעת כלל הסגל והסטודנטים-  ניתן למצוא אבידות ולמסור מציאות אצל אילנית שם-טוב בחדר 13  - המכללה לחינוך דוד ילין
לידיעת כלל הסגל והסטודנטים- ניתן למצוא אבידות ולמסור מציאות אצל אילנית שם-טוב בחדר 13

Tags: GeneralNews

האבידות נשארות אצל אילנית עד חודש מיום מסירתן ולאחר מכן מועברות למועדון הסטודנטים.