בית הספר יפה נוף

המרכזות:
הגב' אמירה בן ישי
הגב' לאה ולודבסקי
הגב' ורד שביט

דוא"ל: amiraben@dyellin.ac.il

כבר יותר מעשור קשור בית הספר היסודי "יפה נוף" למכללת דוד ילין, כבית ספר משלב מלווה מכללה. עשרות סטודנטים, מדי שנה תלמידי שנה ג', חונכים ומלמדים את ילדי בית הספר.

בחטיבה הצעירה, הכוללת כיתות גן, א' וב', שתי כיתות בכל שכבה, מתאמנים תלמידי המסלול לחינוך הגיל הרך. בכיתות ג' עד ו', שבהן שלוש כיתות בכל שכבה, מתאמנים בהוראה תלמידי המסלול לחינוך יסודי.

עם תלמידי תכנית השילוב בכל כיתות בית הספר, מתאמנים בהוראה הסטודנטים של המסלול לחינוך מיוחד. שלוש מדריכות פדגוגיות מכל אחד מהמסלולים, שותפות לישיבות הנהלת בית הספר ולהשתלמויות מורים, שבהן מתעצבת מדיניותו של בית הספר, בחינוך ובהוראה.

הקשר של מוסד ללימודים גבוהים, אשר שולח תלמידים מתבוננים וחוקרים אל מוסד מקצועי, הוא קשר מפרה ומקדם לשני המוסדות. תלמידי המכללה בוחנים תאוריות לאור המציאות, ומורי בית הספר בוחנים את עבודתם לאור התאוריות שמביאים הסטודנטים, ולאור שאלותיהם ותובנותיהם כמתבוננים חדשים מידי שנה.

כל השותפים הללו מזהים יכולות ואילוצים וטווים בצוותא דרך משותפת מרתקת ומלמדת.