מודל "מקיים למקיים"

מודל פעולה ספיראלי ליצירת תרבות בת קיימא

תמצית המודל

ארגון העובר תהליך "מקיים למקיים" שואף לקדם יצירת תרבות בת קיימא בקהילתו. מדובר בשינוי תפיסה הכולל עדכון של מידע בתחומי חברה-כלכלה-סביבה, מיומנויות התנהלות יום יומית ובדיקת העולם הערכי. מודל "מקיים למקיים" מתווה דרכים פשוטות ומעשיות לקידום תהליך זה.

 • מודל "מקיים למקיים" מבוסס על זיהוי המשאבים המקומיים הקיימים ועל בדיקת דרכים לשימוש במשאבים אלו לשם הגשמת החזון וסיפוק מטרות וצרכים של ביה"ס.

 • המודל מבטא גישה שאינה עתירת הון או אנרגיה, כי אם מבוססת על הידע, הרצון, הניסיון והרעיונות של כלל חברי קהילת ביה"ס השותפים בעשייה החינוכית על רבדיה השונים.

 • יחודו של המודל הוא בהקשבה, ברצון האמיתי לשיתופי פעולה, בביזור סמכויות ובחלוקת האחריות. המודל מבטא גישה חינוכית אופטימית המזהה הזדמנויות ופתרונות במקומות המצטיירים במבט ראשון כבעייתיים ומגבילים.

 • בשונה ממודלים ארגוניים אחרים, מודל זה נפתח במיפוי הקיים ולא מכפיף עצמו מלכתחילה לחזון מוסדי נתון. השינוי מתחולל בתהליך איטי, ספיראלי, בצעדים קטנים ותוך היזון חוזר ועדכון בכל שלב.


שלב א: המצוי

מיפוי הקיים, איתור מארג המשאבים הקהילתי.

 • המיפוי נועד להכרות, לימוד השטח וזיהוי השותפים הפוטנציאלים. המיפוי הנכון מאפשר ליצור את החיבורים המתבקשים באופן טבעי ("איך לא חשבנו על זה קודם?").

 • המיפוי מזהה, פוגש וחושף את היכולות הגלויות והסמויות של כלל השותפים: עקרון ה-prosumer (כל ילד, מורה ואזרח הוא בו זמנית יצרן וצרכן של מידע, מיומנויות, מנהגים וערכים).

 • המיפוי מתבצע מתוך רצון להכרות אמיתית בפתיחות המאפשרת התכוונות יצירתית לשיתופי פעולה עתידיים ("כולם יודעים על כולם").שלב ב: ממצוי לרצוי

מתוך ראיית הקיים נעשה ברור ועדכון הרצוי, (חזון ויעדים): לאן הולכים? מה רוצים?

 • אותנטיות: מה באמת חשוב לך? מה משאלות הלב (ולא רק משאלות הראש)?

 • בדיקת המחויבות האישית: מה אני לוקח על עצמי לעשות כדי לחולל את השינוי?

 • למידה מהצלחות של ארגונים שביצעו תהליכים דומים.

 • הרצוי מחובר למצוי: למצב ולמקום שבו הוא מתרחש, לידע ולמשאבים המקומיים, לרבדים רחבים בקהילה ולתרבות האנשים המעורבים במעבר מהמצוי לרצוי.


שלב ג: מקיים למקיים

קביעת תכנית פעולה, דרכי הפעולה וביצוע הפעולות מחוללות השינוי:

 • מסוגלות ואופטימיות: התקדמות לקראת השינוי בסדרה של צעדים קטנים, אפשריים ופשוטים המצטרפים לתהליך ספיראלי לשינוי הרגלים ולהטמעתם באורח החיים. התהליך נתמך ע"י:

 • "חשיבת אפשרויות" "חשיבה מחוץ לקופסא", אשר יובילו לפתרונות יצירתיים בזמן אמת.

שלב ד: הערכה ומשוב: נראות, ניטור, שיפור

בחינת התהליכים, הערכת תוצאותיהם, הסקת המסקנות והתוויית הצעדים הבאים בתהליך ספיראלי.

התהליך יכול לכלול אחד או יותר מהמרכיבים הבאים: הערכה עצמית, הערכת עמיתים, הערכת תלמידים והורים, הערכה חיצונית.

נספח - היבטים חברתיים של תפיסת "מקיים למקיים"
כוח הרשת: רשתות חברתיות, רשתות מידע ומאגרים פתוחים, רשתות שותפים ופעילים.

כוחן של האמנות והאומנות ליצירת תרבות בת קיימא.

הפרט - ממובל למוביל, מקורבן למוביל שינוי.

הקבוצה - מקהל יעד לקהילה עם ייעוד, מללמוד על ללמוד עם וללמוד מ.

יוזמה לשינוי - ממשבר להזדמנות, מקושי לאתגר.

דרך הפעולה - מתחרותיות לשיתוף פעולה, מארגון לינארי והיררכי לארגון רשתי ומבוזר