סטודנטים שאינם מתמחים בקיימות

מסלול הגיל הרך:

עולם החי בפתח ביתנו - על מגוון מינים ושמירת טבע בסביבה הקרובה. infant-edu

צמחים במעגל השנה - על מקצבי צמיחה ויחסי גומלין בין צמחים לבעלי החיים שבסביבתם.

קונסטרוקטיביזם, סביבה ומולטימדיה יחסי אדם סביבה (בעלי חיים וצמחים) בגישה קונסטרוקטיביסטית ובסביבת
מולטימדיה מתוקשבת.

אקותרפיה - הטבע כסביבה חינוכית. דגש על סדנאות אדם-אדמה, חשיבות המים לחיים והקמת גינה קטנה בגן הילדים.

 

מסלול יסודי:

elementary-edu

קיימות בסביבה מתוקשבת (שנה ג') - משלב רכישת מיומנויות מתקדמות בתקשוב, היכרות עם מושגי יסוד בחינוך לקיימות ופיתוח יחידת לימוד מקוונת לביצוע במסגרת אימוני ההוראה.


מסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית:

סגנון חיים בריא

יחסי אדם סביבה וחינוך לקיימות במגזר הערבי בדגש על פרויקט הקדרון (ואדי אל נאר)
special-arab-edu


מסלול להכשרת מורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות:

חינוך לקידום בריאות

עולם הצמחים והגינה

עולם החי כמשאב חינוכי טיפולי

אקותרפיה – הטבע כסביבה חינוכית טיפולית

complex-disabilities-edu


תכנית המצוינים:

יזמות חברתית חינוכית

honor-role-edu

החוג למדעי הטבע

על פי תפיסת "מקיים למקיים", במרבית הקורסים הקיימים בחוג משולבות גם סוגיות סביבתיות או בריאותיות. בנוסף קיימים קורסים יעודיים העוסקים בסביבה או בבריאות. רשימה חלקית:

מערכות יחסים בטבע, הכרת החי בא"י, עולם הצמחים, אקולוגיה של צמחים, המגוון הביולוגי ושמירת טבע, שמירת טבע בסביבה עירונית, תשתיות כדה"א כמשאב מתכלה, איכות הסביבה-היבטים רעיוניים, הגינה האקולוגית כמשאבחינוכי, ברקים רעמים ורוח, תזונה בתבונה, חינוך לבריאות וקידום בריאות, האם סלעים דוממים? הסיור הלימודי.

science-class-edu

לדף הבית של המכון ללימודי חינוך לקיימות