לימודים לסטודנטים סדירים

חטיבת "חברה, סביבה, בריאות – חינוך לקיימות", 15ש"ש + 2 ש"ש סמינריון בחינוך.

תכנית הלימודים נפרשת ע"פ 3 שנים ופתוחה לתלמידי המסלול לחינוך יסודי.

חלקם של הקורסים לקוחים מתוך תכניות לימודים של החוג למדעי הטבע או מסלול המלמ"מ, וחלקם פותחו באופן ייעודי לתלמידי חטיבה זו.

שנה שם קורס ש"ש

א. לימודי בריאות     4 ש"ש
א, ב גוף האדם למתמחים ליסודי 2
א, ב, ג חינוך לבריאות וקידום בריאות- למתמחים 1
ב, ג

מין מיניות והתבגרות

או: תזונה בתבונה למתמחים או: תורשה וסביבה כמחוללי מחלות

1

ב. לימודי סביבה     6 ש"ש
א תשתיות כדה"א כמשאב מתכלה 1
א איכות הסביבה – היבטים רעיוניים 1
א, ב, ג הגינה האקולוגית כמשאב חינוכי 2
ב, ג

שמירת טבע בסביבה עירונית

או המגוון הביולוגי ושמירת טבע

1
ב, ג אנרגיה וטכנולוגיות ידידותיות לאדם ולסביבה 1

ג. מיומנויות וערכים בחינוך לקיימות   5ש"ש
ב, ג
מבוא לחשיבה מקיימת 2
ב, ג

קונפליקטים ביחסי אדם-סביבה-חברה. למידה ברוח הקונסטרוקטיביזם ובאמצעות כלי מולטימדיה

או: קיימות מחוץ לכיתה
1
ג פיתוח הגרעין היצירתי יזמי של המחנך 1

אמנות פוגשת חברה וסביבה 1
ג, ד
ד. סמינריון בחינוך לקיימות 2ש"ש 2

 

קיימים קורסים בודדים שכדאי לבדוק, בנוסף לנושאי סביבה, בריאות, יזמות חברתית וקיימות המשולבים בחוגים ובמסלולים שונים לסטודנטים שאינם מתמחים בקיימות.