השתלמויות

קיימות חברתית: מלווה הסעות בחינוך המיוחד (תשע"ב)

גינון חברתי חינוכי לתושבי מזרח ירושלים, פרויקט הקדרון (ואדי אל נאר) (תשע"ג)

חינוך לקיימות למשתלמים מחו"ל, בשיתוף "מרכז עופרי", משרד החוץ (תש'ע ואילך)

המכון לחינוך לקיימות פיתח במשותף עם מרכז עופרי תוכניות הכשרה בחינוך לקיימות המיועדת למשתלמים המגיעים למש"ב ממדינות מתפתחות. בתשע"א התקיימו 3 קורסים של 3 שבועות כל אחד, שניים לנציגים מאפריקה ואחד לנציגים מדרום אמריקה. למכון אחריות אקדמית לתכנים הנלמדים. בקורסים מוצגת ירושלים כמובילה בתחום החינוך לקיימות והמשתתפים נפגשים עם סגנית ראש העיר הנושאת בתיק איכות הסביבה, מסיירים בבתי ספר מובילים ומקיימים יומיים של סדנאות במכללה המהווה דוגמא למוסד המטמיע בהתנהלותו תרבות בת קיימא.
tea

לדף הבית של המכון ללימודי חינוך לקיימות