קורסים ותכניות בתחום המוגבלויות

קורסים המוצעים מטעם המכון לחינוך לקיימות:

הקורס המשולב לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות:

הקורס תוכנן בתור צעד חלוצי שכוונתו לתרום להפיכת המפגש הטעון שבין אנשי המקצוע לבין אנשים עם מוגבלויות ממוקש להזדמנות. הפתרון הינו שיתוף ושילוב בין יכולות של האקדמיה ארגוני החברה האזרחית והרשויות, אשר מאפשר יצירת פתרונות רב-מערכתיים ואנושיים.

עקרונות לעיצוב מסגרת הקורס: בבסיס בניית הקורס עמדו מספר עקרונות פעולה: יצירת מסגרות שבהן לומדים ופועלים יחד, לאורך זמן, אנשי מקצוע ואנשים עם מוגבלויות;יצירת מרחב קבוצתי המבוסס על יחסי ”אני-אתה"; התכוונות לשינוי חברתי דרך יזמות חברתית משותפת ויצירת רשת תומכת של ארגונים בקהילה המוכנים להתגייס לטובת הגשמת המיזמים.

יעדי הקורס: העצמה אישית וקבוצתית המבוססת על מסוגלות, תוך הכרה בתרומה המשמעותית הפוטנציאלית של כל חברי הקבוצה וביכולתם; הגברת מודעות למשותף שבין מצבם הקבוצתי של האנשים המתמודדים עם מוגבלויות לבין חוויותיהם של הסטודנטים הלומדים בהכשרת מורים;פיתוח תחושת זהות קולקטיבית חיובית וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של המשתתפים, תוך הבנת תפקידם, השתייכותם לחברה האזרחית, זהותם ואחריותם החברתית בהקשרים הארגוני, הקהילתי, החברתי והמדיני; הקניית כלים בסיסיים לקידום פרויקטים משותפים של המשתתפים עם המוגבלויות והסטודנטים להכשרת מורים.

הבניית הקורס וקיומו הוא שינוי פרדיגמטיבהבניית תהליכי הכשרת מקצועיים, שינוי שבא לידי ביטוי במעבר מצורת ההוראה המסורתית של "ללמוד על" אל "ללמוד עם" ו"ללמוד מ-".

קורס משולב למנהיגות ויזמות חברתית

בקורס ילמדו ביחד סטודנטים של מסלול המלמ"ח ופעילים חברתיים עם שונות קוגניטיבית (פיגור קל). מטרות הקורס הן הגברת מודעות למשותף שבין מצבם הקבוצתי של האנשים המתמודדים עם שונות קוגניטיבית לבין הסטודנטים הלומדים בהכשרת וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של המשתתפים, תוך הבנת תפקידם, השתייכותם לחברה האזרחית, זהותם ואחריותם החברתית בהקשר הארגוני, הקהילתי, החברתי והמדיני והקניית כלים בסיסיים למנהיגות תוך לקידום פרויקטים משותפים בין המשתתפים בעלי המוגבלויות והסטודנטים להכשרת מורים.

במסגרת הקורס נלמד כיצד ליצור שינוי חברתי: כיצד לעבוד ביחד בשותפות, כדי ליצור שינוי ביחס הציבור לאנשים עם מוגבלויות, כיצד להעלות את מודעות הציבור לזכויות וליכולות של אנשים עם מוגבלויות ולמקומם בחברה. נכיר את הקשיים והמחסומים להשתלבות בחברה ואת הדרכים להתמודד איתם. נכיר סוגים שונים של קשרים הקיימים בין אנשי מקצוע (כמו מדריכים, רכזים, מטפלים וכדומה) ואנשים עם מוגבלויות. נכיר דרכים ליצירת שינויי חברתי ונפתח יוזמות שיביאו לשינוי חברתי.

קורס משולב לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות

בשנת הלימודים הקרובה ייפתח מחזור נוסף של הקורס המשולב לאנשים עם מוגבלויות ולסטודנטים במכללה. משתתפי הקורס חווים את שינוי הפרדיגמה מללמוד על ללמוד "על בשרם", חווית העבודה וההכרות המשותפת כעמיתים ויזמים מחליפה את הגישה המקובלת של יחסי "מטפל-מטופל". במהלך שנת הלימודים מזהים העמיתים צרכים ואתגרים בהשתלבות בחברה, המיזמים שמפותחים בקורס הינם בדגש על השאלה: מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר ולשנות את המצב?.

במסגרת הקורס נלמד כיצד ליצור שינוי חברתי: כיצד לעבוד ביחד בשותפות כדי ליצור שינוי ביחס הציבור לאנשים עם מוגבלויות, כיצד להעלות את מודעות הציבור לזכויות וליכולות של אנשים עם מוגבלויות ולמקומם בחברה. נכיר את הקשיים והמחסומים להשתלבות בחברה ואת הדרכים להתמודד איתם. נכיר סוגים שונים של קשרים הקיימים בין אנשי מקצוע (כמו מדריכים, רכזים, מטפלים ...) ואנשים עם מוגבלויות. נכיר דרכים ליצירת שינויי חברתי ונפתח יוזמות שיביאו לשינוי חברתי.

למאמר של בוגר הקורס אבנר לורברבים - לחצו כאן.