מקהל יעד לקהילה עם ייעוד (תפיסת עולם)

Icon3Perception לחצו לקריאת מאמר אודות התפיסה


יצירת שינוי חברתי עם אוכלוסיות מוחלשות במקום בשביל...

מקומם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית, במוסדות אקדמיים ובהכשרות מקצועיות, מושפע ואף מוכתב מנורמות עוצמתיות. נורמות אלו מעוגנות במודלים שונים כגון: המודל סיעודי, המודל רפואי והמודל החינוכי. fתוצאה של מודלים אלה נוצרים מרחבים חברתיים בהם אנשים עם מוגבלות חווים מידות שונות של הדרה חברתית ונחיתות ביחס לאנשים ללא מוגבלות. בשנים האחרונות, עקב עשייתם של אנשים וארגונים רבים יש תזוזה מבורכת בכיוון השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בחברה ובמוסדותיה. יחד עם זאת, הנורמות הקודמות עדיין דומיננטיות.


מתוך רצון לחנך ולייצר מציאות שונה, התחלנו בשנת 2007 את הקורס המשולב לשינוי חברתי, בו לומדים יחדיו סטודנטים להוראה ואנשים עם מוגבלות, הקורס יצר מרחב המאפשר לחוות שילוב ושותפות בין אנשים עם מוגבלות לפרחי הוראה. הדרישה לשילוב הסטודנטים חייבה אותנו כמובילי הקורס להיות משולבים בצוות ההנחיה. מה שהתחיל כמרחב המאפשר מפגש עם.. התברר כמקור רב עוצמה שחולל שינוי מהותי ברובד האישי, המקצועי והמערכתי. שינויים אלו באו לידי ביטוי במחקר איכותני שבדק את שינוי העמדות של הסטודנטים ביחסים עם אנשים עם מוגבלויות ופיתוח המודל החברתי-יזמי ליחסים בין אנשים עם מוגבלות והחברה, מודל אשר משלים ומוסיף ממד חדש ליחסים ולאפשרויות הפעולה עם אוכלוסיות מוחלשות.


עד היום העברנו 17 קורסים של שינוי חברתי מתוכם שלושה בתחום השונות הקוגניטיבית (פיגור קל), שלבנו עשרות בוגרים במגוון קורסים שהמכללה מציעה (מדעים, קולנוע, ספרות תנ"ך ועוד). ב-2012 נפתח קורס תאום במכללת ספיר במחלקה לעבודה סוציאלית בהנחיה משותפת של בוגרת הקורס שלנו ביחד עם מרצה מהמחלקה.

המודל והגישה שפתחנו מיושמים כיום עם אוכלוסיות מוחלשות מהארץ והעולם השלישי: עקרות בית במזרח ירושלים, הפזורה הבדואית במדבר יהודה, הקהילה האתיופית, מערכת החינוך בקניה ועוד.

תפישת העולם ותרגומה הלכה למעשה במכללת דוד ילין בתחום שינוי חברתי בתחום המוגבלויות

כמעט מאה שנים של עשייה חינוכית הבשילו בעשור האחרון לכלל גיבוש דרכי פעולה ותיאוריה בנוגע לתפקיד קהילות הייעוד של מחנכים ומטפלים. הציר המרכזי של העשייה והניסיון המצטבר הומשגו במודל החברתי-יזמי (2009,Sztyglic,Sykes,Bloch) אשר משלים את המודלים הקיימים בתחום המרחב החברתי בין המוחלש לחברה.

נגישות הלב - שינוי חברתי בתחום המוגבלויות

נגישות הלב הינו ערך ומושג אשר מרחיב את הגדרת הנגישות לתחום החברתי, אקדמאי וכמובן הסביבה הפיזית. החל מ-2008 מתרחש במכללת דוד ילין מפגש של סטודנטים ממסלול המלמ"ח (מורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות) ופעילים חברתיים עם מוגבלויות. הם יושבים כעמיתים בקורס המשולב לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות, כאשר המטרה המוצהרת הינה לפתח מיזמים חברתיים לשינוי חברתי על פי הצרכים והיכולות של המשתתפים, הקורס מבוסס על המודל החברתי-יזמי של יחסי החברה ואנשים עם מוגבלויות.

למידע נוסף צרו קשר:

סילביה שטיגליץ:0506886691

שינוי פרדיגמה ביחס לאנשים עם מוגבלות - ממעשה להלכה

"אף על פי שידעתי שאעבוד לראשונה בגובה העיניים עם אנשים מוגבלים, לא הייתי מודעת עד כמה יש לאנשים אלה את הכוח הזה... הרגשתי את המוגבלות שלי ולא שלהם. הרגשה פתאומית ומעיקה, אני זאת שהייתי מוגבלת - לא פיזית, אך חשיבתית. הייתי זקוקה להם, לאישור של האנשים האלה כדי שייתנו לי את אישורם להיכנס לעולם שלהם, עולם אחר שעד היום, כפי שגיליתי במפגש הזה, היה עולם שביני לבינו גדר שלא הייתי בכלל מודעת לקיומה. " (סטודנטית מקורס המשולב לשינוי חברתי בתחום של המוגבלויות).

מצבם של אנשים עם מוגבלויות בחברה כיום הוא תולדה של הבנָיָה חברתית מסוימת שאינה הכרח המציאות. אילו הבניה החברתית הייתה אחרת, וכל תחומי החיים היו נגישים לאנשים עם מוגבלות, יכלו אלו להיות , שותפים פעילים ותורמים במרקם החברתי. אחד מהתחומים שבהם ההבניה החברתית המדירה בולטת הוא תחום ההכשרה המקצועית בכלל והחינוכית בפרט, שבו אנשים עם מוגבלויות קיימים בעיקר כאובייקטים להתערבות מקצועית. מה היה קורה אילו מסלולי ההכשרה היו בנויים כך שאנשים עם מוגבלויות היו סובייקטים פעילים ותורמים, המלמדים ולומדים לצדם של אנשי המקצוע לעתיד.