משילוב לשותפות

RussianIcon icon socialSustainability main EnglishIcon
icon academyAcessDisabilities1 icon academyNoAcessDisabilities1

פתיחת שערי האקדמיה והכשרה לתעסוקה ראויה לאנשים עם מוגבלות

"סייעות וסייעים עם מודעות למוגבלות"

icon movie kindergarten

פיתוח, הכשרת והשמת סייעות עם מוגבלות
כסייעת שנייה בגני ילדים
בתקן ומשרת סייעת שניה

שילוב סייעות עם מוגבלות כסייעת שניה בגני ילדים מאפשר מפגש בלתי אמצעי בין מבוגר עם מוגבלות לילד רך בשנים, מפגש יומיומי בגיל הרך, המעצב ומשפיע את הילד לשארית חייו, ויוצר סביבה נורמטיבית שבה אנשים עם מוגבלות מהווים חלק טבעי מחייו וסביבתו. מבחינת האדם עם המוגבלות נפתח אופק חדש להשתתפות בשוק העבודה באמצעות עבודה מכובדת ומקצועית.

במהלך תשע"ז הוכשרו אחד עשר אנשים בוגרים ושובצו בתקן ומשרה כסייעות וסייעים שניים לעבודה בגני ילדים בירושלים. ההכשרה כללה לימודים וסדנאות להכנת פעילויות בגני הילדים, חלק מהלימודים התקיימו בקבוצה עצמאית וחלקם במסגרת הקורסים של המסלול לגיל הרך. העבודה בגני הילדים נתמכה בליווי של גננות ותיקות בשדה, וליווי אישי בסדנאות רפלקטיביות . לתכנית המחברת בין השכלה לעבודה נרתמו משרד החינוך ועירית ירושלים שכולם סמכו ידם על הרעיון ועל יישומו.

"במהלך הלימודים הרגשתי שסומכים עלי שאני יכולה ללמוד ולהצליח, כך הבנתי שגם אני כסייעת בגן חייבת להאמין בכל הילדים. למידה זו הובילה אותי לשנות את הגישה כלפי כמה ילדים ולהתחבר אליהם" (יערה).

Icon3Perception Icon3Courses
Icon3HouseForEntrepreneur Icon3ArtAsToolChange
השותפות עם אנשים החיים עם מוגבלות, שינתה הרבה דעות שהיו לי, עכשיו אני מבינה שאני חייבת ללמוד ריקודי טנגו, שהאנשים החיים עם מוגבלות יקדימו אותי בכמה צעדים אך ירקדו יחד איתי, זה נראה לי יהיה הריקוד הכי מושלם ומצליח.


למידע נוסף ניתן ליצור קשר במייל: איל ebloch@dyellin.ac.il , סילביה silvia@dyellin.ac.il