מקהל יעד לקהילה עם ייעוד

מסמך זה בא לתאר את תפישת העולם ותרגומה הלכה למעשה במכללת דוד ילין בתחום שינוי חברתי בתחום המוגבלויות. כמעט מאה שנים של עשייה חינוכית הבשילו בעשור האחרון לכלל גיבוש דרכי פעולה ותיאוריה בנוגע לתפקיד קהילות הייעוד של מחנכים ומטפלים. הציר המרכזי של העשייה והניסיון המצטבר הומשגו במודל החברתי-יזמי(2009,Sztyglic,Sykes,Bloch) אשר משלים את המודלים הקיימים בתחום המרחב החברתי בין המוחלש לחברה

נגישות הלב - שינוי חברתי בתחום המוגבלויות

נגישות הלב הינו ערך ומושג אשר מרחיב את הגדרת הנגישות לתחום החברתי, אקדמאי וכמובן הסביבה הפיזית. החל מ-2008 מתרחש במכללת דוד ילין מפגש של סטודנטים מסלול המלמ"ח (מורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות) ופעילים חברתיים עם מוגבלויות. הם יושבים כעמיתים בקורס המשולב לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות, כאשר המטרה המוצהרת הינה לפתח מיזמים חברתיים לשינוי חברתי על פי הצרכים והיכולות של המשתתפים, הקורס מבוסס על המודל החברתי-יזמי של יחסי החברה ואנשים עם מוגבלויות. בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ב, יפתחו שני קורסים כאלה.

קורס משולב למנהיגות ויזמות חברתית

בקורס ילמדו ביחד סטודנטים של מסלול המלמ"ח ופעילים חברתיים עם שונות קוגניטיבית (פיגור קל). מטרות הקורס הן הגברת מודעות למשותף שבין מצבם הקבוצתי של האנשים המתמודדים עם שונות קוגניטיבית לבין הסטודנטים הלומדים בהכשרת וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית של המשתתפים, תוך הבנת תפקידם, השתייכותם לחברה האזרחית, זהותם ואחריותם החברתית בהקשר הארגוני, הקהילתי, החברתי והמדיני והקניית כלים בסיסיים למנהיגות תוך לקידום פרויקטים משותפים בין המשתתפים בעלי המוגבלויות והסטודנטים להכשרת מורים. פרטים נוספים וטופס ההרשמה

קורס משולב לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות

בימים נפתח המחזור החמישי של הקורס המשולב לאנשים עם מוגבלויות ולסטודנטים במכללה. משתתפי הקורס חווים את שינוי הפרדיגמה מללמוד על ללמוד "על בשרם", חווית העבודה וההכרות המשותפת כעמיתים ויזמים מחליפה את הגישה המקובלת של יחסי "מטפל-מטופל". במהלך שנת הלימודים מזהים העמיתים צרכים ואתגרים בהשתלבות בחברה, המיזמים שמפותחים בקורס הינם בדגש על השאלה: מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר ולשנות את המצב?. לפרטים נוספים וטופס ההרשמה

למאמר של יואב קרים - שהשתתף בקורס לחצו כאן.

אומנות הליווי

דוגמה למיזם אשר יש לו גם פוטנציאל לתעסוקת עשרות אנשים עם מוגבלויות כמומחים ,מלווים ומנחים בהכשרת מלווים. אחד מן המיזמים שנולדו בקורס ביוזמתה של יעל גיל- בר, הוא פרויקט "אומנות הליווי", שכלל פיתוח קורס להכשרת מלווים בהסעות לתלמידים בחינוך המיוחד, וכתיבת מדריך למלווה הסעות המדריך נפתח במילים הבאות:

מלווה יקר/ה שלום,

אנו שמחים שלקחת על עצמך את התפקיד החשוב של ליווי ההסעות לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד. הינך האדם הראשון, שהתלמיד פוגש בדרכו לבית הספר. פגישה זו עשויה להשפיע על המשך יומו ומצב רוחו. אחר הצהרים, את/ה הוא זה שסוגר מעגל, ומשיב את התלמיד לביתו. מתוך הוקרה והכרה בחשיבות העבודה שלך, כתבנו מדריך זה אשר אנו מקווים שיסייע לך בעבודתך, והוא מציג בפניך פירוט של מרכיבי עבודתך.

קראו עוד על פרוייקט "אומנות הליווי"

צרו קשר

סילביה שטיגליץ: 0506886691
לדף הבית של המכון ללימודי חינוך לקיימות