קיימות חברתית

יצירת שינוי חברתי עם אוכלוסיות מוחלשות במקום בשביל...

מקומם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית, במוסדות אקדמיים ובהכשרות מקצועיות, מושפע ואף מוכתב מנורמות עוצמתיות. נורמות אלו מעוגנות במודלים שונים כגון: המודל סיעודי, המודל רפואי והמודל החינוכי. fתוצאה של מודלים אלה נוצרים מרחבים חברתיים בהם אנשים עם מוגבלות חווים מידות שונות של הדרה חברתית ונחיתות ביחס לאנשים ללא מוגבלות. בשנים האחרונות, עקב עשייתם של אנשים וארגונים רבים יש תזוזה מבורכת בכיוון השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בחברה ובמוסדותיה. יחד עם זאת, הנורמות הקודמות עדיין דומיננטיות.


מתוך רצון לחנך ולייצר מציאות שונה, התחלנו בשנת 2007 את הקורס המשולב לשינוי חברתי, בו לומדים יחדיו סטודנטים להוראה ואנשים עם מוגבלות, הקורס יצר מרחב המאפשר לחוות שילוב ושותפות בין אנשים עם מוגבלות לפרחי הוראה. הדרישה לשילוב הסטודנטים חייבה אותנו כמובילי הקורס להיות משולבים בצוות ההנחיה. מה שהתחיל כמרחב המאפשר מפגש עם.. התברר כמקור רב עוצמה שחולל שינוי מהותי ברובד האישי, המקצועי והמערכתי. שינויים אלו באו לידי ביטוי במחקר איכותני שבדק את שינוי העמדות של הסטודנטים ביחסים עם אנשים עם מוגבלויות ופיתוח המודל החברתי-יזמי ליחסים בין אנשים עם מוגבלות והחברה, מודל אשר משלים ומוסיף ממד חדש ליחסים ולאפשרויות הפעולה עם אוכלוסיות מוחלשות.


עד היום העברנו 10 קורסים של שינוי חברתי מתוכם שלושה בתחום השונות הקוגניטיבית (פיגור קל), שלבנו עשרות בוגרים במגוון קורסים שהמכללה מציעה (מדעים, קולנוע, ספרות תנ"ך ועוד). ב-2012 נפתח קורס תאום במכללת ספיר במחלקה לעבודה סוציאלית בהנחיה משותפת של בוגרת הקורס שלנו ביחד עם מרצה מהמחלקה.

המודל והגישה שפתחנו מיושמים כיום עם אוכלוסיות מוחלשות מהארץ והעולם השלישי: עקרות בית במזרח ירושלים, הפזורה הבדואית במדבר יהודה, הקהילה האתיופית, מערכת החינוך בקניה ועוד.

ChildCareBigTitleBothHebArb

2016-social-sustainability-Einav-Article