כמו אדוות במים - בוגרינו מחנכים ליצירת תרבות בת קיימא


יותם פפור, תלמיד המכללה במסלול היסודי ובהתמחות מדעי הטבע מלמד בביה"ס המדעי טכנולוגי פסגת זאב.
הודות לשיתוף פעולה אמיץ בינו לבין מנהלת ביה"ס, הגב' דורית חרוש, ובעבודה מאומצת עם תלמידי ביה"ס,
שוקמה החממה הנטושה שבחצר. המקום הפך למרכז התכנסות לעבודה, למידה ויצירה סביבתית-חברתית
לילדי ביה"ס ולקהילת שכונת פסגת זאב.
full_article
לאחרונה (אביב 2012) הוקם צוות משימה להסדרת תרבות העישון במכללה. מטרתו לייצר דו קיום בין מעשנים ללא מעשנים תוך התחשבות בשיקולי בריאות, איכות חיים ואתיקה סביבתית. בצוות חברים נציגי עובדים, מרצים וסטודנטים, מעשנים ולא מעשנים.

התהליך מתבצע ביוזמתה של נעמה אפק, בוגרת המכללה שלמדה במסלול חינוך אנתרופוסופי וחינוך לקיימות. להלן נייר עמדה פרי עטה, נייר זה מהווה בסיס לעבודה.

neyar-emda