סטודנטים כחוקרים, יזמים וסוכני שינוי

סמינריון "אחר" - מה מיוחד בו?

א. חיבור אותנטי והנעה פנימית של הסטודנט לחקר ולהתמודדות עם אתגר חברתי-סביבתי-חינוכי.

ב. מיפוי הקשר של נושא המחקר לסוגיות עקרוניות בחינוך לקיימות.

ג. עבודה המחברת ראש (ידע ומידע), יד (מיומנויות) ולב (עולם ערכי ורגשי)

ד. למידה מהצלחות

ה. הצעת יוזמה לשינוי

סטודנטים כותבים - מבחר עבודות סמינריוניות בחינוך לקיימות

‫ממילא נושמת: מודל חינוכי לתהליך הפיכתו של‬‫מקום קיים למקום מקיים‬ / מיכל שאו, תשס"ט

‫"אני רק רוצה מקום לנשום !"‬‫יוזמה להגדרת אזורי עישון בשטחים הפתוחים‬‫של המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין‬ / נעמה אופק, תש"ע

לדף הבית של המכון ללימודי חינוך לקיימות