בית מלאכה - מרחב חינוכי עמלני

"אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" (תהילים, קי"ח, כ"ב)

Workshop1

בימינו, כשהתרחקנו מעבודת האדמה ומעבודת הכפיים לסוגיה וכשהכול מגיע לשולחננו מוכן, אנו רואים חשיבות יתר בחינוך לעבודת כפיים המאפשרת לרכוש כלים פשוטים לחיים ולגעת באוצרות שטמונים בתוכנו. כל זאת כדי להחזיר את חדוות היצירה, ואת יחס הכבוד למוצרים השונים ולכל הסובב אותנו, ובעיקר את האמונה ביכולת שלנו לחוות יצירה ובנייה במו ידינו.

בית המלאכה מהווה מרחב חינוכי עמלני העוסק:

* בחידוש מלאכות הכפיים במערכת החינוך

* בסדנאות "כלים לחיים"

*בהגות ומחקר: מבחר סמינריונים ומאמרים