הגות ומחקר - גינה חינוכית מאפשרת
Icon Article MichalYuval DaniFradkin

הגן האקולוגי: משאב ליצירה ולשיקוף של ערכי תרבות בת-קיימא/ ד"ר מיכל יובל, דני פרדקין


"גן אבינעם" שבמכללה תוכנן כגן בוטני וכן נכללו בו חלקות חקלאיות מדגימות שונות. במרוצת השנים הלך הגן ונזנח עד שבשנת 2004 החל בו שיקום מתון ברוח "מקיים למקיים". הגן כולו מעוצב ומתוחזק בכוונה לבסס בו מערכת יציבה בדומה לדינמיקה של מערכות אקולוגיות בוגרות טבעיות והעבודה החינוכית המתבצעת בו תרמה להסמכת המכללה כקמפוס ירוק מטעם המשרד להגנת הסביבה. כיום משמש הגן כמשאב מרכזי להטמעת תרבות בת-קיימא במכללה, להוראת חקר של מדעי הטבע והסביבה וכמקור לרווחה רגשית לכלל קהילת המכללה.