נגישות לאנשים עם מוגבלויות

פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחולל מהפכה בתחום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. החוק מחייב הנגשה של מקומות המיועדים לשימוש הציבור הרחב והפיכתם לזמינים לכל, על ידי סילוק מכשולים פיזיים הקיימים כיום ומקשים על ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה. בנוסף להנגשה פיזית לאנשים עם מוגבלות החוק מחייב הפיכת המקום לנגיש מבחינת התמצאות בסביבה ותקשורת ע"י קביעת עזרים באמצעותם יוכלו גם אנשים עם ליקויים כגון ליקויי ראיה או שמיעה ואנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או נפשית, להתמצא ולהתנהל בחיי היום יום במקומות ציבוריים

לקריאת החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ה 2005