תו תקן ירוק

circle מהו תו קמפוס ירוק?

תו הקמפוס מעיד כי המוסד האקדמי עמד בקריטריונים של מודעות ופעילות סביבתית בתחומים הבאים:

התחום האקדמי – קורסים העוסקים ו/או נוגעים בסוגיות סביבתיות.

התחום הקהילתי – יזמות ועשייה סביבתית בזיקה ישירה לקהילה.

התחום המינהלי – יוזמות וניהול מושכל של משאבי סביבה במכללה.

circle מה נותן לנו התו?

הענקת תו הקמפוס הירוק מקדמת את המכללה צעד נוסף לקראת ביסוסה כמרכז לחינוך לקיימות בקרב גופים אקדמיים וציבוריים כאחד.לדף הבית של המכון ללימודי חינוך לקיימות