המועצה לתרבות בת קיימא במקום - חשיבה מקיימת

במכללה הוקמה "מועצה לתרבות מקיימת". המועצה התכנסה לראשונה בינואר 2010 וממשיכה להתכנס מספר פעמים בכל שנה.

המועצה מונה כ-20 חברים המייצגים את כל שדרות המכללה - הנהלה ומנהלה, אנשי אחזקה וניקיון, סטודנטים ומרצים. התכנסות הפורום משקפת את התפיסה לפיה הארגון כולו שואף לקדם תרבות בת קיימא בין כתליו ומחוצה להם.

"תרבות בת קיימא" היא תרבות ראויה והוגנת שתאפשר קיום נאות גם לדורות הבאים.

לדף הבית של המכון ללימודי חינוך לקיימות