קיימות סביבתית


Icon green campus
המכללה הוסמכה לראשונה כקמפוס ירוק כבר בשנת 2007. הסמכה זו משקפת ומבססת את מעמד המכללה כמרכז מדגים לחינוך לקיימות.


מהי הסמכה לקמפוס ירוק?

קמפוס נקי מעישון

הנגשת הקמפוס לאנשים עם מוגבלויות

מרכז ניהול אשפה - מטפל בכל אשפה ברת מיחזור במכללה. כיום מוצבים פחים למיחזור נייר, בקבוקים לסוגיהם השונים, פחיות, סוללות ומוצרי חשמל.

חיסכון בנייר ובחשמל - ניתן להגיש כל עבודה בהדפסה דו צדדית. לשם כך עומדת מדפסת מיוחדת בחדר מחשבים. כל התכתובת המנהלית והמנהלתית מתקיימת אך ורק בדואר אלקטרוני - ירידה של עשרות אחוזים בשימוש בנייר לצרכי תקשורת פנים מכללתית. מחזור נייר - בקומת המשרדים מותקנות מגרסות נייר. הנייר הנגרס מועבר לפינת החי וכן משמש חומר גלם לסדנאות שמרבות לעסוק בעיסת נייר ככלי אמנותי-חינוכי. במרבית הכיתות פועלת מערכת לחיסכון בחשמל.

התחנה המטאורולוגית - התחנה משמשת לאיסוף נתונים מטאורולוגיים ובהם טמפרטורה, לחות, מהירות הרוח, לחץ ברומטרי, כמות משקעים, ערכי קרינה אולטרא סגולית ועוד.