קיימות סביבתית

GreenCampus2015Icon


במסגרת המהלך של פיתוח אזרחות סביבתית, קיבלה על עצמה המכללה בשנים האחרונות לשמש כמרכז המחנך ומדגים קיימות במארג החיים היום יומי של כלל באי המקום. בתוך כך ננקטו פעולות מעשיות וחינוכיות שונות המבטאות את החשיבות הרבה שאנו מייחסים לנושאי סביבה.

בשנת 2007 הוכרה המכללה כקמפוס ירוק ע"י המשרד להגנת הסביבה. אנו רואים בתו התקן הירוק ציון דרך חשוב בביסוסנו כמרכז מחנך לקיימות, בקרב גופים ציבוריים ואקדמיים כאחד. green-campus

דו"ח מצב 2007 - 2010 (להורדה) הוצג בפורום הקמפוסים הירוקים במשרד להגנת הסביבה.

circle מהו "תו תקן ירוק למוסדות השכלה גבוהה"?

circle מרכז ניהול אשפה - מטפל בכל אשפה ברת מיחזור במכללה. כיום מוצבים פחים למיחזור נייר, בקבוקים לסוגיהם השונים, פחיות, סוללות ומוצרי חשמל.

circle בדוד ילין חוסכים בנייר ובחשמל - ניתן להגיש כל עבודה בהדפסה דו צדדית. לשם כך עומדת מדפסת מיוחדת בחדר מחשבים. כל התכתובת המנהלית והמנהלתית מתקיימת אך ורק בדואר אלקטרוני - ירידה של עשרות אחוזים בשימוש בנייר לצרכי תקשורת פנים מכללתית.

מחזור נייר - בקומת המשרדים מותקנות מגרסות נייר. הנייר הנגרס מועבר לפינת החי וכן משמש חומר גלם לסדנאות שמרבות לעסוק בעיסת נייר ככלי אמנותי-חינוכי. במרבית הכיתות פועלת מערכת לחיסכון בחשמל.
workingcircle מערכת איסוף מי גשם - המערכת מדגימה שימוש משני במים בתחומי הגן האקולוגי.

circle התחנה המטאורולוגית - התחנה משמשת לאיסוף נתונים מטאורולוגיים ובהם טמפרטורה, לחות, מהירות הרוח, לחץ ברומטרי, כמות משקעים, ערכי קרינה אולטרא סגולית ועוד.

circle נגישות לבעלי צרכים מיוחדים.