החטיבה לגיל הצעיר

info

המנהלת: שלי פיצ'רסקי

דוא"ל: hativa@dyellin.ac.il


החטיבה לגיל הצעיר הוקמה כדי לשמש מעבדה חיה להסתכלויות ולהדגמה לסטודנטים במכללה בתחום של למידה פעילה ובתחום של שילוב ילדים חריגים בכיתות רגילות.

החטיבה כוללת ארבע כיתות: שתי כיתות גן וכיתות א'-ב' של בית-הספר היסודי. החטיבה פועלת כבית-ספר אזורי של משרד החינוך.

תכניות הלימודים בחטיבה מבוססות על העקרונות האלה:

יחידנות, למידה על-ידי התנסות ופעילות, רצף גילי, רב-גיליות, חברת ילדים פעילה, אווירה של פתיחות, גמישות, ניצול מרבי של החלל ופעילות רב-גונית משותפת עם הורי הילדים בחטיבה.

תכנית הלימודים מכוּונת לפתח אצל התלמיד יכולת לביקורת עצמית וחשיבה עצמאית, תוך כדי פיתוח כישוריו בקצב התקדמות אישי.

מורי המכללה עובדים עם ילדי החטיבה כקבוצות לומדות לצורך הדגמת דרכי הוראה או נושאים מיוחדים, כגון חגים ועבודה רב-גילית.

צוות מורי החטיבה פועל כקבוצת עבודה עם מורי המכללה בתחומי הלימודים השונים, כגון: ספרות, תנועה, מוסיקה והתעמלות. כמו כן, מתאמנים בחטיבה סטודנטים מן המסלול לגיל הרך ומן המסלול לחינוך המיוחד במסגרת ההתנסות המעשית שלהם.