חברי המועצה האקדמית

*מסודר לפי סדר א-ב של שם משפחה

 

פרופ' דורון נידרלנד - יו"ר     

פרופ' עילית אולשטיין  

פרופ' אלחנן אדלר

פרופ' חזי ברנהולץ

ד"ר חוה גיא

פרופ' אלכסנדר הוניגמן

פרופ' אפרים חזן

ד"ר לילי זמיר

ד"ר מיכל יובל

ד"ר איילת כהן

פרופ' ליאורה לינצבסקי  

פרופ' אהרן ממן    

פרופ' נורית פלד-אלחנן

פרופ' בלה קוטיק