תכניות ייחודיות

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מנהיגה תכניות בלעדיות רבות שאינן קיימות במוסדות אחרים להשכלה גבוהה. בנוסף למסלולי הלימוד הרגילים לתואר ראשון B.Ed בחינוך ותעודת הוראה ובנוסף למגוון הקורסים וההשתלמויות, קיימים במכללה מסלולי לימוד בעלי אופי ייחודי המותאמות לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים או בעלי רקע תרבותי שונה, וכן לסטודנטים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם והכשרותיהם לתחומים מתפתחים וצומחים.


circle המכון לחינוך ריפויי ע"ש רחל שזר
 
המכון לחינוך ריפויי מותאם לאקדמאים, מתחומים שונים, המבקשים לעשות הסבה בכישוריהם ולהתפתח לכיוון תחומי הטיפול השונים (מוסיקה, בעלי חיים, אומנויות ועוד).


circle חפ"ן – המכון לחינוך פתוח ניסויי
הלימודים במסגרת מכון חפ"ן, מיועדים לאקדמאים המבקשים ללמוד לקבלת תעודת הוראה תוך כדי התנסות חווייתית המדגישה חשיבה רב כיוונית, יצירתיות ומנהיגות.


circle אנתרופוסופיה וחינוך בגישת ולדורף
סטודנטים המבקשים לתת דגש בלימודיהם על תפיסת החינוך כאמנות הפונה לרגש ולחוויה יוכלו לעשות זאת במסגרת התכנית להכשרת מחנכים ברוח הגישה האנתרופוסופית. 
 

circle עולים חדשים
עולים חדשים וותיקים, נתקלים פעמים רבות בקשיי הסתגלות הקשורים הן לשפה והן לתרבות ממנה הגיעו ולתרבות בתוכה הם מבקשים להשתלב. לצורך כך נבנתה תכנית שנה א' מתוגברת לעולים המעניקה תמיכה ותגבור לעולים המשתלבים בלימודיהם במכללה וכן מהווה את השנה הראשונה, מתוך ארבע שנים, במסגרת לימודי הוראה סדירים במכללה. 
 

 

circle רג"ב - ראש גדול בהוראה
תכנית מצוינים להוראה מיועדת לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים המעוניינים ללמוד לפי תכנית לימודים אישית, ייחודית ומאתגרת, אשר מלבד הקניית כישורי הוראה, מדגישה העשרה תרבותית, ערכית ואקדמית. 

 

circle המכון לחינוך בלתי פורמאלי
נועד להקנות לסטודנטים ידע אקדמי רחב בכל תחומי החינוך והטיפול של מסגרות החינוך הבלתי פורמלי

 

circle "ישראל מדינה יהודית דמוקרטית?"
מרכז : הפרופ' דורון נידרלנד

במסגרת השכלתם הכללית והכשרתם כמחנכים של דור המחר חשוב שפרחי הוראה יחשפו לבעיות עמן מתמודדים החברה והשלטון במדינת ישראל. כוונת התכנית היא לסייע לסטודנטים לבדוק עולמם לאור הידע שירכשו בקורס השנתי ובסדנאות סמסטריאליות. הדבר ייעשה על ידי פיתוח חשיבה ביקורתית תוך מודעות למורכבות היוותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקטית האמורה להסדיר את החיים בצוותא של אנשים בעלי אמונות וערכים מתנגשים.
 

 

circle שוני ומגוון בחברה הישראלית
חלק ניכר מהעבודה החינוכית מתרחש בהקשר בין תרבותי, כאשר המורה - מחנך מוצא עצמו בקשר עם תלמיד או בני משפחה הבאים ממגזר או מרקע תרבותי שונה משלו. בהתאם לניסיון שהצטבר בשדה ובמחקר עשוי שוני זה להשפיע על העשייה החינוכית ועל תוצאותיה.
מטרת הקורס להקנות את ידע של עובדות בהסתמך על מחקרים ופיתוח מודעות לתהליכים חברתיים, המתרחשים בחברה הישראלית בת זמננו על מרכיביה השונים. בסיס ידע זה, במשולב על מכלול הלימודים העיונים והמעשיים לתואר, יאפשר לסטודנט לפתח מודעות באשר להבדלים בין השקפת עולמו וציפיותיו לבין אלה של בני קבוצות אתניות-תרבותיות אחרת לקדם את רגישותו המקצועית במהלך תהליך בין תרבותי. התכנית כוללת קורס פרונטאלי וסדנאות.

 

*בנוסף למגוון תכניות אלו מקיימת המכללה תכניות לימוד ייחודיות נוספות, תוך שהיא נמצאת תמיד עם המבט קדימה לקראת בנייה ופתיחה של מסלולים חדשים בהתאם לצורכי מערכת החינוך כיום.