חברי המערכת

חברי המערכת : ד"ר עינת גוברמן, ד"ר רויטל היימן וד"ר רויטל סלע-שיוביץ.

לכל גיליון יש עורכת ראשית אחראית חברת המערכת. בגיליונות בעלי נושא מרכזי יש לצד העורך הראשי של הגיליון עורך אורח שהינו מרצה במכללה.

מעריכים מקצועיים – מערכת כתב העת מזמינה בכל גיליון מעריכים מקצועיים חיצוניים להעריך את המאמרים מן התחום שבו נכתב המאמר.

כתובת המערכת
מערכת "במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה", המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,

ת"ד 3578, בית הכרם, ירושלים 91035.
טלפון: 02-6558119 · פקס: 02-6521548 · דוא"ל: bemagal@macam.ac.il

זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית ע"ש דוד ילין בלבד. אין להעתיק או להפיץ קטעים מתוך כתב העת ללא אישור בכתב ממערכת כתב העת "במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה".