קול קורא

 

הגשת מאמרים לגיליון 6 של "במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה" 

 

בשנת הלימודים תשע"ו יצא לאור הגיליון השישי של כתב העת "במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה" של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גיליון זה מיועד להיות גיליון אקלקטי ולתת במה למאמרים אקדמיים בתחומי החינוך והחברה. לפיכך, חוקרים מוזמנים לשלוח אל המערכת מאמרים מפרי עטם.

המועד האחרון להגשת המאמרים הוא 1.9.2015. פרטים נוספים לגבי הגשת המאמרים - ראה ב"הנחיות למחברים" באתר. העורכת הראשית בגיליון 6 היא הד"ר רויטל היימן.