הנחיות למחברים

 

1. המועד האחרון להגשת המאמרים למערכת עד ל-1/9/15

 

2. את המאמר המוצע יש לשלוח כקובץ word בדואר אלקטרוני לכתובת: bemagal@macam.ac.il

 

3. היקף המאמר המוצע לא יעלה על 7000 מילים (כ-25 עמודים כולל רשימת המקורות);

 

4. המאמר המוצע יוקלד ברווח כפול וביישור לשני הצדדים. מומלץ להשתמש בגופנים אלה: בעברית David ובלועזית Times New Roman . גודל הגופן יהיה 12 נקודות;

 

5. למאמר המוצע יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית בהיקף של כ-150 מילים. לתקציר באנגלית יש לצרף את שם המאמר ואת שמות המחברים, תואריהם ותפקידיהם באנגלית;

 

6. כללי הכתיבה של המקורות הנהוגים בכתב העת, הם כללי הכתיבה APA של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית, כפי שמפורטים במדריך הפרסום של ה-APA (מהדורת V, 2001).
   אפשר להיעזר בהנחיות המצויות באתר APA: www.apastyle.org. אפשר להיעזר גם בגיליונות האחרונים של כתב העת. יש לכתוב תחילה את המקורות הביבליוגרפיים בעברית ואחריהם באנגלית, על פי סדר הא"ב;

 

7. במאמרי מחקר, גוף המאמר יכלול את פרקים אלה (במאמרים עיוניים המבנה יכול להיות גמיש יותר):

 

א. רקע תיאורטי ובו תיאור הנושא הנחקר, הגדרת המונחים התיאורטיים המרכזיים וסקירה קצרה של הממצאים הרלוונטיים לשאלות המחקר. הפרק ייחתם בשאלות המחקר;

 

ב. שיטת העבודה – במחקרים אמפיריים תיאור השיטה יכלול את המשתתפים (האוכלוסייה הנחקרת), הכלים ומהלך המחקר;

 

ג. ממצאים – בהתאם לשאלות המחקר;

 

ד. דיון בכל אחד מממצאי המחקר, מסקנות תיאורטיות ויישומיות, ורעיונות למחקר נוסף. במאמרים עיוניים הדיון בממצאי המחקר ישולב בהצגת הממצאים;

 

ה. רשימת מקורות;

 

ו.  נספחים (אם יתעורר בכך הצורך).

 

8. יש להקפיד על אזכור המקורות גם בגוף הטקסט. יש לצרף רשימת מקורות מלאה ולוודא שישנה התאמה בין הפריטים המוזכרים בגוף הטקסט לבין הפריטים שברשימת המקורות;

 

9. יש למספר את העמודים;

 

10.  המאמר המוצע יועבר שני סבבים של הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, והערכה חיצונית של קורא מקצועי מן התחום שבו נכתב המאמר.
      הקוראים עשויים לבקש שינויים ותיקונים של המאמר בכל אחד מהשלבים, או להחליט לדחות את המאמר.

 

11.  הגיליון יצא בגרסה האלקטרונית בלבד.