כתב העת המקוון במעגלי חינוך גיליון 6 מאי 2016
alt דבר המערכת
full-article
alt

האוטופיה החינוכית כסוגה ספרותית-הגותית בראי יצירותיהם של רוסו וקורצ'אק

אפרת דוידוב
full-article abstract
alt

כוח השתיקה – מבעֵי השתיקה ברומן "שתיקה" מאת יהושע סובול

נורית נתנאל

full-article abstract
alt

בכוח הדמיון והגעגועים – על יצירתה של יהודית קציר

אסתר אדיבי שושן

full-article abstract
alt

"אני מחפש את הדרך אליך." ביטויים של ביקורתיות ומחאה בקליטת העלייה במדינת ישראל בשירתו של יוסי אלפי

עופרה מצוב כהן

full-article abstract
alt

ילדי הקשת בענן: רב-תרבותיות בספרות ילדים ישראלית עכשווית. עיון ביצירות נבחרות מאת נעמי שמואל ותמר ורטה-זהבי, בשיתוף עם עבד-אלסלאם יונס

סמדר פלק פרץ

full-article abstract
alt

אוטופדגוגרפיה: אוטואתנוגרפיה על חוויות של למידה משמעותית

אמנון גלסנר

full-article abstract
alt

המצאת גן הילדים מפרידריך פרבל (1852-1782) לגן הילדים העברי

יעל דיין

full-article abstract
alt

על בית הספר לבנות "רוחמה" ועל מנהלו, פרופ' שרגא פייבל מלצר

יפה ישראלי

full-article abstract

עמדות מורים חדשים וּותיקים כלפי פנייה לעזרה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה

חגית ענבר פירסט

full-article abstract

Empathy and the Caring Classroom: A Study of Student Teachersʼ Attitudes and Emotions

Sharon Azaria and Rinat Halabi

full-article abstract

פיתוח הכשירות החברתית של התלמידים להתמודד עם הקנטות בבית הספר ובזירת האינטרנט

ענת כורם

full-article abstract