ביקורי משלחות סטודנטים ומרצים מחו"ל במכללה
  1. השנה המשיכו וביקרו אותנו משלחות מ Inholland university מהולנד , מVestfold university college מנורבגיה אשר קיימו סדנאות משותפות עם הסטודנטים במכללה.
  2. קבוצת מרצים מאוניברסיטת קווינס בבלפסט, צפון אירלנד: Prof. Joanne Hughes, Mr. Michael Arlow, Dr. Rebecca Loader הגיעה לביקור במכללה. קבוצה זו מתמחה בנושא "Shared Education" ופרופסור Joanne Hughes אף הרצתה לסגל על נושא זה. בעקבות ההרצאה קמה קבוצת מרצות יהודיות וערביות הדנות ביצירת מודל דומה במכללה. את הקבוצה מובילה יעל לנדאו.
  3. מאוניברסיטה בצ'כיה- Palacky University Olomouc , Kurt and Ursula Schubert Centre for Jewish Studies
    הגיעה לביקור ראשת לימודי היהדות: Dr. Cahova Ivana.
  4. לתכנית וולדורף הגיע מגרמניה לביקור והרחבת הקשרים, Prof. Jost Schieren מאוניברסיטת – Alanus University of Arts and Social Sciences.
  5. כאורח המכון לקיימות, הגיע מקניה מנהל בית הספר בו התנסו הסטודנטיות שלנו אשר העמידו תערוכה על עבודתן המרשימה.