ארצות הברית

בשנת תשע"ג תתקיים זו השנה השנייה, תכנית "קשר חדש" במסגרתה ילמדו במכללה סטודנטים לתואר שני מה-Jewish Theological Seminary בניו יורק. כחלק מהרחבת היכרותם את החברה הישראלית לצד הרחבת הדיאלוג לסטודנטים במכללה, משולבים בתכנית הלימודים האקדמית קורסים דיאלוגיים עם סטודנטים מהמכללה. 

        usa-picusa      usa-diversity-group-photo

סדנאות במסגרת הקורס "שוני ומגוון בחברה הישראלית", 2012