2005

בשנת 2005 נערך ביקור גומלין של המשלחת הפולנית במכללה. ביקור הגומלין עסק גם כן בנושא השואה, משנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק והשפעתה על מערכת החינוך בישראל. כמו-כן, עסק הלימוד המשותף גם בבעיות חברתיות וחינוכיות במדינת ישראל של היום.