פולין

בשנת 2012 קיימנו לראשונה סמינר בנושא "מנהיגות צעירה ודיאלוג יהודי-פולני". הסמינר התקיים במשותף עם סטודנטים מביאליסטוק - Teacher Training College of Revalidation Rehabilitation and Physical Education בהנהלת גרז'ינה אוליאסקה בקה, ובארגון משותף עם ארגון ספארק-פרו.

מידי שנה יוצאים כ- 6000 בני נוער למסע בפולין הכולל סיור במחנות המוות ובמרכזים שבהם חיו היהודים. במחקרים נמצא כי המסע מחדד אצל המשתתפים שאלות לגבי זהותם האישית והקולקטיבית, מזמן התמודדות עם נושא המוות והאובדן, מחזק את רגש הגאווה היהודי, ובאופן מפתיע: מחליש את רגשות השנאה לאחר. רק בחלק קטן מהמסעות התקיים מפגש עם בני נוער פולנים, וזאת למרות שבני הנוער משתי הארצות ראו במפגשים הללו חוויה משמעותית ומכוננת. גם אנשי חינוך מפולין טוענים כי רק מפגש יהודי-פולני יכול ליצור דיאלוג בונה ואופטימי, שיתרכז לא רק בעבר אלא גם בהווה ובעתיד. "לשום מורה פולניה הנלחמת באנטישמיות בכל מאודה, אין אותו כוח שכנוע שעשוי להיות לשיחה שיקיימו יהודים המבקרים בפולין עם ילדים פולנים "( סטפן חווין, סופר).  מתוך התובנות שיוצרים הממצאים הללו, נבנה במכללה,בשיתוף ארגון ספארק-פרו ומנהלו בעז ירדני,סמינר ייחודי שבו לצד סיורים באתרים יהודים, התקיימו ביקורים במסגרות חינוכיות שהיוו הזדמנויות לשיח עם ילדים, סטודנטים, מרצים ואנשי חזון פולנים. הסמינר הזמין את הסטודנטיות לעסוק בברור זהותן האישית, המקצועית והקולקטיבית ואפשר לחלקן להיפגש עם זיכרון העבר ושורשיהן המשפחתיים. בתיעוד ועיבוד חוויותיהם נמצאה פוליפונית דיאלוגים שעסקו במפגש עם התרבות הפולנית, העבר "השואתי" ונוכחותו בהווה, הטבע, פרדיגמות ופרקטיקות חינוכיות ומשמעות ההוויה הקבוצתית כחלק מהיכולת לעבד תכנים כואבים. מרביתן התייחסו לקשיים בקיומו של דיאלוג פתוח, אמיתי ומשמעותי עם הפולנים. פרופ' ליאשק מהאקדמיה למדעים בפולין מזמין לדיאלוג שכזה: "אנחנו זקוקים זה לזה. אבל בתנאי אחד: שנדבר על הכול". למרות הקשיים שתוארו, הפנים המאירות והיד המושטת לקשר, הוו מסגרת מלמדת ומצמיחה על טיבו של מפגש עם העצמי ועם האחר, כהתחלה לשינוי המציאות הקיימת. את הסמינר הנחו במשותף רותי בר-סיני ועדנה גרין.