הולנד

החל משנת 2005 מתקיים בישראל סמינר בנושא "תרבות, דת וקונפליקט - יהדות, נצרות ואסלאם" עבור סטודנטים הולנדים הלומדים ב- Inholland University. הסמינר כולל ביקורים במכללה, מפגשים עם מרצים והכרת תוכניות מיוחדות, לצד סדרה של סדנאות משותפות עם קבוצת סטודנטים יהודים וערבים. בשנים 2008 ו- 2009 בנוסף למפגשים בארץ, יצאו משלחות מעורבות של סטודנטים יהודים וערבים לסמינר לימודי בהולנד בנושא "חינוך רב תרבותי", תוך מיקוד על שילוב המהגרים המוסלמים במערכת החינוך ההולנדית. את הסמינר הנחו וליוו יחיא חיג'אזי ורותי בר-סיני ביחד עם המרצים ההולנדים Niek De Wilde, Japke van Malde, Douwe van der Sluis.

תיאור הסמינר: הקבוצה מנתה עשר סטודנטיות, מחציתן יהודיות ומחציתן מוסלמיות. תכנית הסמינר הייתה מאד מגוונת, והעמידה את הבנות בשיח מתמיד בינן לבין עצמן וביניהן לבין הסביבה ההולנדית. למעשה, כל פגישה או ביקור זימנו עבורן מצע לבירור המחשבות והאמונות בהן הן אוחזות, כמו גם הזדמנות לערער ולערוך להן בירור מחודש לאור קבלת המידע והשיח עם "האחר". 

תהליך זה נמשך לאורך כל המסע בהולנד- החל ממגורים בזוגות (מוסלמית ויהודיה) אצל משפחות מארחות; ביקור בבית כנסת ובמסגד; ביקור ברובע היהודי באמסטרדם ובבית אנה פרנק והמרכז הדמוקרטי המעמת את המבקרים עם שאלות בנות זמננו; צפייה בתערוכת 1948 המביאה נקודות מבט של ערבים על המלחמה והקמת המדינה; ביקורים בבתי ספר ושיחות עם תלמידים; הרצאה על מבנה החינוך בהולנד; ביקור במכללה ודיאלוג עם סטודנטים מוסלמים, נוצרים ויהודים הלומדים בקורס משותף; שיחות עם סטודנטים הולנדים להוראה שיגיעו לסמינר בארץ; סדנא עם צעירים נוצרים על גזענות וסובלנות בהולנד של היום, ועוד ועוד...

הסטודנטיות צעדו בתוך התהליך המורכב אותו עברו באומץ רב. כמובן שאת השאלות, התהיות והקשיים שעלו, ורבים עלו, העלנו בסדנאות שערכנו לכל אורך הסמינר. אחרי יום ארוך של מפגש ושיח מתמיד, ישבנו שעות לתוך הלילה בסדנאות של ליבון, בירור, עיבוד ומבט קדימה. הן גילו שוב ושוב, ולא מצפייה בטלביזיה, את מורכבותה של המציאות ואת פסיפס התמונות שהן עצמן מרכיבות.

ההולנדים הרבים עימם היה לנו קשר לכל אורך הסיורים, הביעו התפעלות מקיומה של קבוצה מעורבת שכזאת, ומהיכולת שהבנות גילו לקיים דיאלוג אמיתי ואמיץ, בינן לבין עצמן, וביניהן לבין האנשים השונים אותן פגשו.


netherlands

יהודים נוצרים ומוסלמים, מישראל ונורבגיה

סוף שבוע בנס עמים, 2005