גרמניה

"התמודדות עם רב תרבותיות וחיים דמוקרטיים בישראל וגרמניה – מהי המשמעות עבורנו?"
סמינר גרמנים וישראליים הפעילים בעבודה עם נוער

סמינר זה התמקד בנושאי "שונות" וחיים בדמוקרטיה בישראל בגרמניה,ומתבסס על סדנאות של דיאלוג והכרות מעמיקה לצד למידה משותפת ורכישת כלים מנהיגותיים, כדי לקדם את היכולת להתמודד עם מגוון תרבותי.
היוזמה להוצאת המשלחת המעורבת מישראל, שמהווה סוג של פיילוט, הינה של רות בר סיני האחראית על התוכניות הבינלאומיות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בשותפות עם ארגון ספארק פרו בניהולו של בעז ירדני ומתקיים עם Gustav Stresemann Institut הגרמני.

מהמכללה השתתפו בוגרי סמינרים משנים עברו וגם סטודנטים בפועל: מחמוד עליאן, יעל בן אשר, סופי לייקו, אביטל סיקורה, בתיה שמל, רים ח'טיב, עולא פארח, דריה אודולסקי, ליאור דבל.

יום בברגן בלזן - מיומנה של יעל לחצו כאן להורדה וקריאה

רשמיה של עולא פארח על הסמינר בגמרניה - לקריאה והורדה לחצו כאן

הסמינר חולק לשני חלקים, חלקו הראשון התקיים בגרמניה קיץ 2016 וחלק השני התקיים בישראל במרץ 2017.

למידע על התכנית בישראל לחצו כאן

למידע על התכנית בגרמניה לחצו כאן

סמינר זה מיועד לפעילים אשר עובדים עם נוער בישראל - יהודים וערבים וגרמניה – אנשי חינוך, מנהיגי נוער, מדריכים, עובדים סוציאליים וסטודנטים לחינוך.
הסמינר מתמקד בתוכניות וגישות פדגוגיות שונות, המפותחות ומיושמות בשתי החברות על מנת לפתח יכולות בין תרבותיות ודמוקרטיות וכדי לקדם את היכולת להתמודד עם מגוון תרבותי.
מטרת הסמינר אינה רק לחלוק ברעיונות אודות הגישות המתאימות, אלא גם להשתתף באופן פעיל בתרגילים חווייתיים ולערוך שיקוף ביחס לחוויית הלמידה המתרחשת בתוך הקבוצה. תרגילים שונים יתקיימו וייבחנו תוך העברה (transfer ) למצב בשתי החברות.

הסימנר יאפשר הזדמנות ללמוד האחד מהשני תוך הצגת דוגמאות טובות המיושמות בשתי המדינות. הדוגמאות תוצגנה באמצעות ביקורים בפרויקטים שונים העוסקים בקבוצות תרבותיות ודתיות שונות.
בשיתוף פעולה עם ה"קרן לאתרי זיכרון בסקסוניה התחתונה" והמרצים שלה, המשתתפים יפתחו תובנה ביחס לגישות פדגוגיות חדשות בתחום לימודי שואה, כמו שקיים בפרויקט שלהם "The past is not the past" כך תהיה הזדמנות לבחון את הנרטיבים השונים ואת תרבויות ההנצחה, לא רק ביחסי גרמניה ישראל, אלא גם ביחסי ערבים יהודים.
המשתתפים יזכו באפשרות להשוות ולפתח תובנות בעניין החברה הישראלית והגרמנית במונחים אלה:

  • מגוון המיעוטים וקבוצות הרוב ותנאי המחייה שלהם
  • רמות ההכלה (inclusion) בשתי החברות
  • ההבדל בתרבויות ההוראה והלמידה

סמינר זה יעודד שימוש בגישות פדגוגיות חדשות בתחומי העבודה השונים עם נוער. בסמינר יילמדו מתודות אותן ניתן ליישם בעבודה הפדגוגית וכישורים בהם ניתן להשתמש בניהול קונפליקטים בתחומים שונים בחיי היום יום ובקרב ארגונים מקצועיים. בהכרת עקרונות ויוזמות שפותחו בישראל במסגרות לדיאלוג סביב הקונפליקט היהודי ערבי, יקבלו המשתתפים הגרמנים תמונה שונה של ישראל. הכרות זו, תכין אותם להתנגד למציגים תמונה חד צדדית של ישראל, עימה הם עשויים להתמודד בעבודתם עם נוער. מצד שני, היהודים והערבים הישראלים ילמדו להכיר גרמנים הפעילים במאבק נגד הימין הקיצוני, לרבות באנטישמיות ובאיסלמופוביה של היום.